Παρασκεύη 19 Ιουλίου 2024
12:42:38

Χαλκίδα

Κτυπάς, ηλεκτρομαγνητικό πεδίο υπεράνω ορίων

Έλεγχοι και επί τόπου μετρήσεις σε 2.331 σταθμούς κεραιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, σε όλη τη χώρα, πραγματοποίησαν η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΑ) και εξωτερικά συνεργεία το 2016, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η εκπεμπόμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία κυμαίνεται εντός των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού.
Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση συγκεντρωτικών στοιχείων για το 2016 που δημοσιοποίησε η ΕΕΑΑ, κατά τους επιτόπιους ελέγχους δεν διαπιστώθηκαν εντός αστικού ιστού, σε καμία περιοχή της χώρας, υπερβάσεις των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Διαπιστώθηκαν πάντως πέντε (5) περιπτώσεις υπερβάσεων των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, που αφορούν σε θέσεις εκτός αστικού ιστού, σε περιοχές που συνιστούν πρακτικά «πάρκα κεραιών». Με τη μία από τις πέντε περιπτώσεις να αφορά στον Κτυπά, με τη μέτρηση να γίνεται επιτόπια στις 29 Αυγούστου 2016 και να καταδεικνύει υπέρβαση των ορίων έκθεσης του κοινού από τα υψίσυχνα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Όπως είναι γνωστό, το όρος «Κτυπάς» λειτουργεί ως πάρκο κεραιών. Εκεί βρίσκεται εγκατεστημένο πλήθος ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών αναμεταδοτών, τοπικών και άλλων μέσων, καθώς και σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας της Cosmote και της Wind. (με κεραιοδιατάξεις αναμετάδοσης και πλήθος μικροκυματικών κεραιών ζεύξεως καθώς επιπλέον για την Cosmote και κεραιοδιατάξεις του συστήματος Tetra)
Σε δύο θέσεις μέτρησης παρατηρήθηκε πιθανή υπέρβαση του ορίου των 21.700000 V/m, λαμβάνοντας υπόψη και τη διευρυμένη αβεβαιότητα των μετρήσεων. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται η δυνατότητα πρόσβασης του κοινού εντός των ορίων των εν λόγω θέσεων. Κάτι που έτσι κι αλλιώς ισχύει γενικότερα για όλο το πάρκο κεραιών, για λόγους ασφάλειας.