Παρασκεύη 19 Ιουλίου 2024
10:59:01

Χαλκίδα

Διπλή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκιδέων

Διπλή συνεδρίαση πραγματοποιεί τη Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, με ώρα έναρξης στις 7 το βράδυ, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων.

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)

Με μοναδικά θέματα (κατά το άρθρο 163 του Ν 3463/2006)
1) την έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Χαλκιδέων, οικον. έτους 2015
2) την έγκριση του Ισολογισμού Δήμου Χαλκιδέων της 31ης-12-2015

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)

Με θέματα ημερησίας διάταξης
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 72/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά τα απολογιστικά στοιχεία του B΄ τριμήνου οικ. Έτους 2016 του ΔΟΑΠΠΕΧ.
2. Περί έγκρισης του υπ. αρ.74/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά στον απολογισμό οικ. έτους 2015 του ΔΟΑΠΠΕΧ .
3. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 72/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.
4. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 74/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά τα απολογιστικά στοιχεία του B΄ τριμήνου οικ. έτους 2016 του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.
5. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 76/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά τον απολογισμό οικ. έτους 2015 του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ
6. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 30/2016 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Δροσίας του Δήμου Χαλκιδέων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
7. Περί έγκρισης 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον.ετους 2016 (507/16 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
8. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων.
9. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.
10. Περί καθορισμού κωδικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 ως δεκτικού έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
11. Περί έγκρισης διάθεσης ψήφισης πίστωσης.
12. Περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών.
13. Περί έγκρισης δαπάνης δημοσίων σχέσεων.
14. Περί τακτοποίησης καρτέλας οφειλέτη.
15. Περί έγκρισης συνδρομής.
16. Περί διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργούμενης έκτασης 1.340τ.μ. στην περιοχή «Στρογγυλή» Βατώντα.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
17. Περί τρόπου εκτέλεσης έργου.
18. Περί έγκρισης προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βιοκλιματική αναβάθμιση α) Ο.Τ. 98 (πρώην παρκινγκ) και τις οδούς που περικλείουν αυτό, β)τις οδούς που περικλείουν το Δικαστικό Μέγαρο και γ) τις οδούς Κριεζώτου από Καραμουρτζούνη έως και οδό Φαρμακίδου έως την οδό Λυκόφρονος»
19. Περί συγκρότησης επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 3669/2008 για το έργο 'Βελτίωση προσβασιμότητας κέντρου Χαλκίδας'.
20. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του Έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΥΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ.Ε ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ».
21. Περί συγκρότησης τετραμελούς επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΡΩΗΝ ΑΣΑΧ».
22. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «KATAΣΚΕΥΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Κ ΔΡΟΣΙΑΣ».
23. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΑΚΗ 1)».
24. Περί συγκρότησης τετραμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Λ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ – ΦΑΣΗ Α.
25. Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: Συντήρηση κτιρίου παιδικού σταθμού (Φανάρι).
26. Περί έγκρισης 7ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΘΥ & ΚΑΛΟΧΩΡΙ – ΠΑΝΤΕΙΧΙ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ.
27. Περί έγκρισης 3ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΑΡΟΥ.
28. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε του έργου: ' Συντήρηση κτιρίου παιδικού σταθμού ( Φανάρι)'.
29. Περί έγκρισης 7ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΡΩΗΝ ΑΣΑΧ».
30. Περί έγκρισης 4ου ΑΠΕ που συντάσσεται μετά την περαίωση του έργου ως τακτοποιητικός της κύριας σύμβασης και της 1η συμπληρωματικής σύμβασης, καθώς και 3ου ΠΚΤΜΝΕ (της Σ.Σ) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ– ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ» ενταγμένο στο Ε.Π ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013.
31. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΩΝ- ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
32. Περί άρσης παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος (218/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Ψήφισμα της Δημοτικής παράταξης «Ρεύμα Ανατροπής» που αφορά τις υπό διαπραγμάτευση διεθνείς εμπορικές συμφωνίες.