Παρασκεύη 14 Ιουνίου 2024
05:25:30

Χαλκίδα

Βελτιωτικές εργασίες στο 10ο Δημ. Σχολείο Χαλκίδας

Μετά από σχετική δημοπρασία -με αρχικό προϋπολογισμό 150.000 ευρώ- στο 10ο Δημ. Σχολείο Χαλκίδας εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης των όψεων του κτηρίου και στη συνέχεια θα γίνουν ελαιοχρωματισμοί. Ταυτόχρονα (από το Τμήμα Έργων Αυτεπιστασίας του Δήμου και με τη συνεργασία της ΔΕΥΑΧ), εκτελούνται εργασίες εγκατάστασης αγωγών ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων.