Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023
18:09:57

Χαλκίδα

Τα Λουκίσια γίνονται Ανθηδόνα

Την Τετάρτη 20 Ιουλίου, το Συμβούλιο Τοπωνυμιών του Υπουργείου Εσωτερικών ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Λουκισίων σε Τοπική Κοινότητα Ανθηδόνας.
Το σχετικό αίτημα (συνοδεία φακέλου με ιστορικά στοιχεία, που τεκμηρίωναν απόλυτα το αίτημα για την μετονομασία) είχε υποβληθεί από το Τοπικό Συμβούλιο Λουκισίων και το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκιδέων και έγινε δεκτό από το Συμβούλιο Τοπωνυμιών με ψήφους 6 υπέρ και 3 κατά. Πλέον, αναμένεται η δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.