Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023
17:26:11

Χαλκίδα

Πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» από την Περιφέρεια

Με πρωτοβουλία του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Δημήτρη Αργύρη, πραγματοποιήθηκε, στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, συνάντηση εργασίας με τους συντονιστές του Προγράμματος «Υγεία για όλους».
Η συνάντηση διοργανώθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικής απόφασης της Περιφέρειας, για συμμετοχή στο εν λόγω επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, το οποίο. θα ξεκινήσει από την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας και θα συνεχισθεί πιλοτικά σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Στερεάς Ελλάδας.
Μέσα από την συζήτηση και την συνεργασία, έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν οι δυσκολίες εφαρμογής και να αναληφθούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου το Πρόγραμμα να υλοποιηθεί συντονισμένα και με επιτυχία, μεγιστοποιώντας τα οφέλη των αδύναμων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης, ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού, η αφιλοκερδής στήριξη δίνει δύναμη σε εκείνους τους συμπολίτες που το έχουν ανάγκη. Με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να έχει επιδείξει παρουσία σε εθελοντικές δράσεις με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών επιβίωσης και διαβίωσης καθώς και πρόσβαση –μεταξύ άλλων και- στην υγεία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων