Κυριακή 19 Μαϊου 2024
12:04:32

Χαλκίδα

Πρόγραμμα επίγειων ψεκασμών για τα κουνούπια

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του συνεχιζόμενου προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών με επίγειους ψεκασμούς σε λιμνάζοντα ύδατα των περιαστικών περιοχών και των αστικών δημόσιων χώρων (πχ φρεάτια ομβρίων πόλεων), θα πραγματοποιηθούν επίγειοι ψεκασμοί:

Την Παρασκευή 15 Ιουλίου: στον Πισσώνα, στον Πούρνο, στο Μίστρο, στο Θεολόγο και στην Αμφιθέα

Για την εφαρμογή των ψεκασμών θα χρησιμοποιηθούν εγκεκριμένα για τον σκοπό αυτό προνυμφοκτόνα σκευάσματα.
Υπενθυμίζεται στους πολίτες ότι πρέπει να εφαρμόζουν μέτρα ατομικής προστασίας προκειμένου να προστατευτούν από τα κουνούπια, με κυριότερο και βασικότερο μέτρο τον περιορισμό ή την εξάλειψη των εστιών ανάπτυξης κουνουπιών γύρω από τις κατοικίες τους. Κάθε μικρή ή μεγάλη επιφάνεια λιμναζόντων υδάτων, όπως πιατάκια γλαστρών, δοχεία, βαρέλια, λεκάνες, φραγμένες υδρορροές, πεταμένα λάστιχα αυτοκινήτων,θεμέλια νεοαναγειρόμενων οικοδομών, φρεάτια αποτελεί εστία αναπαραγωγής κουνουπιών.
Τέλος, αν εντοπίσουν εστία ανάπτυξης κουνουπιών στην γειτονιά τους ή τον Δήμο τους να ενημερώνουν άμεσα τη Δ/νση Υγείας της Περιφέρειας, στο τηλέφωνο 801 11 88284 (αστική χρέωση) που έχει ενεργοποιηθεί για τον σκοπό αυτό.