Κυριακή 11 Ιουνίου 2023
01:21:25

Χαλκίδα

Μειωμένο ωράριο στο Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο

Το Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο της Μητρόπολης Χαλκίδος θα λειτουργεί:
- τον Ιούλιο, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 4-5 το απόγευμα
- τον Αύγουστο, Κάθε Δευτέρα, 4-5 το απόγευμα