Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2023
05:56:06

Χαλκίδα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκιδέων

Συνεδριάζει την Τετάρτη 18 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Περί έγκρισης της υπ' αριθμ. 8/2016 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σχετικά με την κατανομή λειτουργικών δαπανών Β΄ δόσης έτους 2016 .
2. Περί έγκρισης απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Β΄ βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων 2014 .
3. Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης Δήμου Χαλκιδέων - Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για την συμμετοχή της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στο σύστημα εφαρμογής του πρότυπου αριστείας Investors in People ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ .
4. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 18/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 του ΔΟΑΠΠΕΧ .
5. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 42/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά τα απολογιστικά στοιχεία του A΄ τριμήνου οικ. ετ. 2016 του ΔΟΑΠΠΕΧ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

6. Περί έγκρισης πρακτικού κλήρωσης ορισμού μελών επιτροπής διαγωνισμού – αξιολόγησης.
7. Περί αντικατάστασης μέλους επιτροπής τήρησης Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων.
8. Περί έγκρισης 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ.ετ. 2016 (273/16 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
9. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου .
10. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων .
11. Περί καθορισμού κωδικών προϋπολογισμού οικ. Έτος 2016 ως δεκτικού έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής .
12. Περί καταλογισμού προνοιακών επιδομάτων .
13. Περί μεταβίβασης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

14. Περί εξουσιοδότησης Δημάρχου για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έργο «Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας» προϋπολογισμού – 300.000,00 € .
15 Περί τρόπου εκτέλεσης έργων .
16. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ) ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ /Δ.Ε ΑΝΘΗΔΟΝΟΣ /Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ .
17. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ (ΟΤ 439Β) .
18. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ » .
19. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ» .
20. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΓ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ» .
21. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΙΑ» .
22. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Δ. ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ»
23. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΟ Τ. Δ. ΔΡΟΣΙΑΣ» .
24. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΛ» .
25. Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΡΤΙΚΑ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ .
26. Περί σύστασης επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία στο έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ .

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

27. Περί καθορισμού ποσοστού κάλυψης πλατείας πρώην Α.Σ.Α.Χ. σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθ. 13 του 24-9/20-10-1958 (33/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
28. Περί έγκρισης άδειας κοπής ατόμου Πεύκης στο Παντείχι (73/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
29. Περί έγκρισης άδειας κοπής ατόμου Λεύκης στη Λιανή Άμμο Χαλκίδας (74/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
30. Περί έγκρισης άδειας κοπής δέντρων στην εσωτερική αυλή του 3ου ΕΠΑΛ Χαλκίδας(75/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
31. Περί έγκρισης άδειας κοπής δέντρων οπωροφόρων στον υπό διαμόρφωση αύλειο χώρο του Βρεφονηπιακού Σταθμού Δροσιάς (80/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
32. Περί επικαιροποίησης της αρ. 36/2014 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Αρτάκης με θέμα: ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ» (83/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
33. Περί αλλαγής οδών λειτουργίας λαϊκής αγοράς στη Δημοτική Κοινότητας Βαθέος Αυλίδας (99/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
34. Περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου μετά από αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας των Σοφία Αφράτη, Ευαγγελία Αφράτη, Δημήτρη Μποτσάκη & Δέσποινα Παπά σο Ο.Τ. συνοικία Α Χαλκίδας Αυλίδας (168/15 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
35. Περί τρόπου εκτέλεσης εργασιών .

Ενημέρωση περί ενεργειών του Δήμου για τα απαραίτητα έργα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα για την εύρυθμη λειτουργία του νέου Νοσοκομείου. (κατόπιν αιτήματος του συνδυασμού «Ρεύμα Ανατροπής»).