Παρασκεύη 23 Φεβρουαρίου 2024
06:12:42

Χαλκίδα

Αιτήσεις για το Μουσικό Γυμνάσιο

Το Μουσικό Γυμνάσιο Χαλκίδας δέχεται αιτήσεις συμμετοχής για τις εισαγωγικές εξετάσεις που αφορούν στην επιλογή - εγγραφή μαθητών στην Α ́ τάξη του για το προσεχές σχολικό έτος 2016-17.
Οι αιτήσεις κατατίθενται στο σχολείο (που εδρεύει στο Καλοχώρι/Παντείχι Αυλίδας) κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:30 το πρωί έως και τη 1:30 μετά το μεσημέρι, έως και τις 31 Μαΐου. Μοναδικό απαιτούμενο έγγραφο, η αστυνομική ταυτότητα του αιτούντος.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016, στο χώρο του σχολείου. θα ξεκινήσουν στις 10 το πρωί, με τη γραπτή εξέταση των υποψηφίων, σε ακρόαση cd). Μετά την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης, την ίδια ημέρα, η διαδικασία θα συνεχιστεί με την εξέταση των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή.
Οι θεματικές ενότητες στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι είναι: «ρυθμός», «ακουστική ικανότητα», «φωνητική ικανότητα», «διάκριση ηχοχρωμάτων», και προαιρετικά ένα μουσικό όργανο (ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό) σε επίπεδο Κατωτέρας Σχολής.
Για τους υποψήφιους θα έχει υπάρξει προετοιμασία, από την προηγουμένη, Τετάρτη 15 Ιουνίου (με ώρα έναρξης στις 8:30 το πρωί).
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση αυξημένου αριθμού υποψηφίων, η αρμόδια επιτροπή δύναται να καθορίσει εξετάσεις και για τις επόμενες ημέρες, έως και την Τετάρτη 22 Ιουνίου.