Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023
00:43:22

Χαλκίδα

Αυτοδιαλύθηκε τελικά η ΦοΔΣΑ ΑΕ Στερεάς Ελλάδας

Τίτλοι τέλους για τη ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, με εξαναγκαστική απόφαση των Δήμων– εταίρων της.

Τα μηνύματα ελπίδας των Παγώνη – Καθαροσπόρη και οι προφορικές διαβεβαιώσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν ευδοκίμησαν. Αντίθετα, η προαναγγελία από πλευράς Πρατσόλη για το τι επέρχεται, ήταν ακριβέστερη.
Η νομιμότητα σύστασης αλλά και πρακτικών της ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ αμφισβητήθηκε εξ αρχής από συνδυασμούς Των κατά τόπους δημοτικών αντιπολιτεύσεων, με αποφάσεις –κατόπιν προσφυγών- από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Υπερ-Περιφέρεια) Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. Με καθοριστικές για την τύχη της, τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου αλλά και η από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών, τροποποίηση του Ν. 4071 που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στη χώρα.

Η τροποποίηση καταργεί τους ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν ως ΑΕ και προβλέπει τη σύσταση νέων Φορέων ανά Περιφέρεια, με πληθυσμιακά κριτήρια. Βεβαίως, στην περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας, από τον Φεβρουάριο, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας δεν αναγνώριζε την ΦοΔΣΑ ΑΕ και είχε αναθέσει στην Περιφέρεια την εκπόνηση και υλοποίηση του περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης των αποβλήτων. 

Η εξέλιξη αυτή παράλληλα δικαιώνει την επιλογή του Δήμου Λεβαδέων και της Δημάρχου Γιώτας Πούλου που δεν εντάθηκε στον υπό αμφισβήτηση από τότε ΦΟΔΣΑ αλλά επέλεξε να προχωρήσει σε διαχείριση των απορριμμάτων με όμορους Δήμους.

(Η φωτογραφία, μετά την πανηγυρική σύσταση της σήμερα αυτοδιαλυθείσας εταιρείας.)

 

 

 

Περισσότερα εδώ: ΗΜΕΡΑ