Παρασκεύη 19 Ιουλίου 2024
11:00:21

Χαλκίδα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκίδας

Tην Τετάρτη 2 Μαρτίου, στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων για τη λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Ψήφισμα για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής γλώσσας και Παιδείας .

2. Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ.

[Εισηγητής: Γεωργιος Μπαντούνας (Αντιδήμαρχος)]

3. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 9/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά στα απολογιστικά στοιχεία του δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2015 του ΔΟΠΠΑΧ .

[Εισηγητής: Αικατερίνη Κυριάκου - Καλαμιώτη (Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ)]

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

[Εισηγητής Οικονομικών Θεμάτων: Μπαντούνας Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)]

4. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου .

5. Περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. ετους 2016 (82/16 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .

6. Περί μείωσης μισθώματος αγροτεμαχίου στην περιοχή «Κακιά Λάσπη Βατώντα» (83/16 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

7. Περί κατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2016 .

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

[Εισηγητής Τεχνικών Θεμάτων: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)]

8. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ στην Χαλκίδα.

9. Περί ορισμού αρμόδιου οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας Παιδοτόπων.

10. Περί ένστασης της αναδόχου Κ/Ξ Χρυσοσπάθης & ΣΙΑ ΟΕ- Ι.Δ. Χρυσοσπάθης -Γερ. Κόσσοβας Ο.Ε. του έργου ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α) Ο.Τ. 98 (ΠΡΩΗΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΝ ΑΥΤΟ, Β) ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΙ Γ) ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ ΠΑΟ ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΟΔΟ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΛΥΚΟΦΡΟΝΟΣ) κατά του 1ου ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1ο ΠΚΤΜΝΕ) .

11. Περί ένστασης από τον ανάδοχο (βάσει των αρ.73 παρ.5 και. 76 παρ.1 του Ν.3669/2008) κατά του από 09-02-2016 πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ και (β) έγκρισης του σχετικού πρωτοκόλλου (στην περίπτωση απόρριψης της ένστασης) .

12. Περί έγκρισης του ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ της Παράταξης «Ρεύμα Ανατροπής»

- Συζήτηση για τα ζητήματα στην περιοχή της συνοικίας Χαραυγή