Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
17:05:59

Χαλκίδα

Νομιμοποιήθηκε το αυθαίρετο του ΚΤΕΛ

«Άνοιξε ο δρόμος» ώστε να αποπερατωθεί και να αξιοποιηθεί το γνωστό ογκωδέστατο και ημιτελές σήμερα κτίριο το οποίο βρίσκεται πίσω από το κτίριο στο οποίο στεγάζονται τα γραφεία της Διοίκησης και των λοιπών υπηρεσιών της ΚΤΕΛ Ευβοίας ΑΕ.

Οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Συνοικίας Ε΄ της Χαλκίδας, στην οποία βρίσκεται το οικοπεδικό-κτιριακό συγκρότημα της ΚΤΕΛ Εύβοιας ΑΕ, μέσω Προεδρικού Διατάγματος που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Δ' 238/18-04-2024).
Οι τροποποιήσεις στις ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές και ο (επανα-)καθορισμός στις χρήσεις γης στα επίδικα οικοδομικά τετράγωνα, μετέτρεψαν το αυθαίρετο κτίσμα σε κτίριο ικανό προς νομιμοποίηση.

Η Διοίκηση της ΚΤΕΛ Εύβοιας ΑΕ κάνει λόγο για «επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος για την αξιοποίηση και βελτίωση των υποδομών της». Ενώ αναφέρεται σε «δυνατότητα για την αισθητική αναβάθμιση της εισόδου της πόλης καθώς και την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, των διερχομένων και των επισκεπτών της Χαλκίδας».
Ωστόσο, αποφεύγει να αναφερθεί στην –σαφώς πιθανότερη όλων- προοπτική της εμπορικής εκμετάλλευσης του νομιμοποιηθέντος κτιρίου, εκ μέρους της.
Αρκείται «με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας» στη –γενική και αόριστη- διαβεβαίωση ότι «δεσμεύεται για την αναζήτηση των βέλτιστων λύσεων σε συνεργασία με το Δήμο και την Περιφέρεια για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για την πόλη και την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επισκεπτών της».