Κυριακή 16 Ιουνίου 2024
03:20:52

Χαλκίδα

Δράσεις προσβασιμότητας φοιτητών με αναπηρίες

Δράσεις διευκόλυνσης της προσβασιμότητας φοιτητών με αναπηρίες στο ΕΚΠΑ στα Ψαχνά

Χρηματοδότηση 6,5 εκατ. ευρώ για έργα προσβασιμότητας στις Πανεπιστημιακές Δομές φοιτητών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξασφάλισε η Περιφέρεια, μέσω της Δράσης 4.1.2.6 για τη «Αναβάθμιση εξοπλισμού ΑΕΙ» του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2021-2027».

Με τον Περιφερειάρχη Φάνη Σπανό να έχει ήδη υπογράψει τρεις σχετικές προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων ένταξης έργων και πράξεων:
1. «Αναβάθμιση εξοπλισμού ΑΕΙ», συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 3 εκατ. ευρώ.
Η δράση αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένου ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού για την ισότιμη πρόσβαση ΑμεΑ (εκτυπωτές braille, εφαρμογές για audio books κλπ.).
2. «Αναβάθμιση υφιστάμενων κτηριακών υποδομών ΑΕΙ ως προς την προσβασιμότητα ΑμεΑ», συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1,15 εκατ. ευρώ.
Η δράση αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων, όπως η κατασκευή ανελκυστήρων, η τοποθέτηση ράμπας ή αναβατορίου, η διαμόρφωση προσβάσιμων χώρων υγιεινής και προσβάσιμων χώρων στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ με ειδική διαγράμμιση κλπ.
3. «Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση», συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 2,35 εκατ. ευρώ
Η δράση προβλέπει παρεμβάσεις, όπως η κατάρτιση και υποστήριξη προσωπικού (ακαδημαϊκού, διοικητικού, βιβλιοθηκονόμων) και εθελοντών συμφοιτητών ως προς την υποστήριξη των φοιτητών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, εργαστηρίων & κλινικών, καθώς και για τους ενδεδειγμένους τρόπους συμμετοχή τους στις γραπτές και προφορικές δοκιμασίες, η κατάρτιση φοιτητών με τύφλωση, η διερμηνεία και μεταγραφή ομιλίας σε κείμενο για την υποστήριξη των φοιτητών με κώφωση ή βαρηκοΐα κλπ.

Μεταξύ των δυνητικά δικαιούχων είναι και το Συγκρότημα Ευρίπου, το Παράρτημα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εδρεύει στα Ψαχνά. Αναμένεται η υποβολή των προτάσεων από πλευράς της Διοίκησής του, εκτιμώντας ως δεδομένη την ετοιμότητά της, μιας και το όλο Ίδρυμα διαθέτει Μονάδα Προσβασιμότητας (ΜοΠρο) για Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ).

..............................................................................................................................

Φάνης Σπανός (Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας): «Οραματιζόμαστε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών για όλους και εργαζόμαστε πολυεπίπεδα προς αυτήν την κατεύθυνση! Και ταυτόχρονα κάνουμε πιο ελκυστικές τις σχολές μας σε φοιτητές από όλη την Ελλάδα.»