Παρασκεύη 19 Ιουλίου 2024
11:31:13

Χαλκίδα

Νέες δράσεις «έξυπνης» πόλης προς εφαρμογή

Νέες δράσεις «έξυπνης» πόλης στο στάδιο της υλοποίησης ανακοινώνει ο Δήμος Χαλκιδέων, μετά και την υπογραφή (στη φωτογραφία) της σχετικής σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία.
Το έργο «Υλοποίηση εφαρμογών έξυπνης πόλης Δήμου Χαλκιδέων» έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, έχει συμβατικό ποσό (σ.σ. ίσο με τον αρχικό προϋπολογισμό) 2,95 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται οι εξής «έξυπνες» δράσεις:
- Για τη βελτιστοποίηση κυκλοφορίας: Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ελεγχόμενης στάθμευσης και πληροφοριών κινητικότητας / Σύστημα έξυπνων διαβάσεων πεζών
- Για τη διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων: Εφαρμογές και συστήματα βελτιστοποίησης της αποκομιδής απορριμμάτων / Εφαρμογές και συστήματα υποστήριξης ενεργειακής εξοικονόμησης
- Για την κοινωνική φροντίδα και υγεία: Παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής και τηλεφροντίδας / Εφαρμογή – πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης κοινωνικών υπηρεσιών και πρόνοιας
- Για θέματα διαβίωσης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας: Οργάνωση και λειτουργία Co-Working Spaces – Ψηφιακοί νομάδες / Εφαρμογή υποστήριξης της νέας επιχειρηματικότητας, επιχειρηματικής διασύνδεσης, διαχείρισης συνεργατικών χώρων εργασίας και διασύνδεσης μελών, ειδικών, μεντόρων και επενδυτικών κεφαλαίων / Εφαρμογή διαδραστικών διαβουλεύσεων και συλλογικής λήψης αποφάσεων, διαχείρισης εθελοντισμού / Μητροπολιτικά Ασύρματα Δίκτυα
- Για κεντρικά συστήματα πληροφόρησης και επίβλεψης: Κεντρική, ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων των δράσεων ευφυούς μετασχηματισμού του Δήμου / Ανάπτυξη μοντελοποίησης πληροφοριών κτιρίου και ψηφιακού διδύμου / Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού Δήμου, για την ευφυή πόλη και εξυπηρέτησης δημοτών.

Στόχος των εν λόγω «έξυπνων» δράσεων είναι η αναβάθμιση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών, η διαμόρφωση ελκυστικού περιβάλλοντος για την εγκατάσταση και επιχειρηματική απασχόληση νέων ανθρώπων και η δημιουργία «έξυπνου» και βιώσιμου τουριστικού μοντέλου 12 μηνών, με προϋποθέσεις ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας.