Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2023
15:13:53

Χαλκίδα

Ο Δήμος Ερέτριας αμφισβητεί το χρέος για το Kλειστό που δεν έγινε!

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (17 Φεβρουαρίου), με αποκλειστικό θέμα το «Κλειστό Γυμναστήριο Άνω Βάθειας».

Πρόκειται για υπόθεση που έχει τις ρίζες της στο 2004 και που ταλανίζει τα οικονομικά του «Καλλικρατικού» Δήμου Ερέτριας ως ιδιάζουσα κληρονομιά δυσβάστακτου χρέους από τον «Καποδιστριακό» τέως Δήμο Αμαρυνθίων.
Στην υπόθεση αναφέρθηκε εκτενώς η Δήμαρχος Ερέτριας Αμφιτρίτη Αλημπατέ, θυμίζοντας το ιστορικό της, περιγράφοντας τα διλήμματα για τον χειρισμό της και ενημερώνοντας για την –αρνητική ως προς τα συμφέροντα του Δήμου- γνωμάτευση του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΤΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ

Το 2004, ο τότε «Καποδιστριακός Δήμος Αμαρυνθίων δημοπρατεί το έργο «κατασκευής Κλειστού Γυμναστηρίου στην Άνω Βάθεια». Το έργο επί της ουσίας δεν ξεκινάει ποτέ. Οι μόνες εργασίες που έγιναν ήταν η εξυγίανση του εδάφους και η κατασκευή της πλάκας έδρασης. Με αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, το 2011 και με την τελεσίδικη απόρριψη των αναιρέσων από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το 2013, καταλογίζεται ποσόν 900.566,66 ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας, εις βάρος του Δήμου και υπέρ της αναδόχου εταιρείας Εύριπος ΑΤΕ.

Λόγω ενεχυρίασης λογαριασμού στην Attica Bank, σήμερα ο Δήμος οφείλει 640.000 ευρώ (βεβαιωμένων των τόκων, με επιτόκιο υπερημερίας 8,5%) στην τράπεζα και 440.000 ευρώ απ' ευθείας στην εταιρεία. Ενώ του παρακρατούνται, μέσω ΔΕΗ, από τα ανταποδοτικά τέλη, 10.000 ευρώ τον μήνα -με την κατασχέτρια εταιρεία να έχει εισπράξει μέχρι τώρα 420.000 ευρώ- και ταυτόχρονα, του έχουν δεσμευθεί όλες οι καταθέσεις και τα διαθέσιμα, ύψους 1.650.000 ευρώ. Με αποτέλεσμα, ο Δήμος να έχει χρέος 1.080.000 ευρώ, να επιβαρύνεται 10.000 ευρώ τον μήνα και να μην διαθέτει ταμειακό αποθεματικό.

Η επιλογή της πληρωμής των καταλογισθεισών οφειλών σε Attica Bank και Εύριπος ΑΤΕ, θα προϋπόθετε την αποτύπωσή τους, την εγγραφή και τον ισοσκελισμό τους στον Προϋπολογισμό του Δήμου, σε συνδυασμό με ισόποση δανειοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. Και θα σήμαινε: την υπέρμετρη επιβάρυνση του Δήμου για ένα έργο που δεν έγινε ποτέ, γεγονός που αντίκειται στο περί δικαίου γενικό αίσθημα των πολιτών.

Ο Δήμος Ερέτριας, μέχρι σήμερα, δεν πληρώνει τις καταλογισθείσες οφειλές σε Attica Bank και Εύριπος ΑΤΕ (με τα επιτόκια να προσαυξάνουν το οφειλόμενο ποσό) και αναζητά τη μείωση του τιμήματος με νόμιμο τρόπο.
Στο πλαίσιο αυτής της αναζήτησης, προσέτρεξε στα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομικών, Υποδομών και Δικαιοσύνης, καλώντας τα επίσημα, διά των Νομικών Υπηρεσιών τους, να αναλάβουν την καθοδήγηση του Δήμου Ερέτριας στην αντιμετώπιση αυτής της ιδιάζουσας υπόθεσης.
Με το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (με αρ. πρωτ. 40322/1-2-2016) περί «συμμόρφωσης σε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις», πάντως, να μην δίνει την αναζητούμενη διέξοδο.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Μετά την εμπεριστατωμένη ενημέρωση από τη Δήμαρχο αλλά και την Τεχνική Υπηρεσία, τις τοποθετήσεις και τα ερωτήματα των δημοτικών συμβούλων και πολιτών, το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε την απόφαση (με την ομοφωνία των δύο μεγαλύτερων παρατάξεων της αντιπολίτευσης και μια μοναδική αρνητική ψήφο) «εκ νέου άσκησης ένδικων μέσων για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου σε σχέση με το εν λόγω θέμα».

Παρόντες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν και οι νομικοί σύμβουλοι του Δήμου, οι οποίοι πλέον, καλούνται να εξειδικεύσουν τους ενδεδειγμένους χειρισμούς και να προτείνουν τις πρέπουσες ενέργειες στην ακολουθούμενη οδό της νομικής διεκδίκησης.