Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024
00:51:26

Χαλκίδα

Ξεκίνησαν οι εργασίες ανάπλασης επί της οδού 28ης Οκτωβρίου

Ξεκίνησαν (το πρωί της Πέμπτης, 9 Μαΐου) οι εργασίες για την ανάπλαση της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου και των οδών 28ης Οκτωβρίου και Αρεθούσης

Συγκεκριμένα, οι εργασίες αυτής της πρώτης φάσης, ξεκίνησαν από την οδό 28ης Οκτωβρίου, στην πλευρά της εξόδου των οχημάτων από τη Χαλκίδα προς τον κόμβο του Αγίου Στεφάνου και από τη συμβολή της με την οδό Βορείου Ηπείρου μέχρι το Αρχαιολογικό Μουσείο «Αρέθουσα».

Υπενθυμίζεται ότι προβλέπονται εργασίες αντικατάστασης οδοστρώματος, αντικατάστασης πλακοστρώσεων και διαπλάτυνσης πεζοδρομίων, δημιουργίας ποδηλατικής διαδρομής παράλληλης ροής με τα οχήματα και στις δύο κατευθύνσεις, ανάπλασης της διαχωριστικής νησίδας, αναβάθμισης και νέας ενιαίας φύτευσης πράσινου, εγκατάστασης συστήματος ηλεκτροφωτισμού νέας τεχνολογίας, δημιουργίας ραμπών ΑμεΑ και όδευσης τυφλών, οριοθέτησης χώρων –μετά περιορισμού της- παρόδιας στάθμευσης.
Ενώ, παράλληλα θα εκτελούνται και οι εργασίες για τη διέλευση των δικτύων κοινής ωφέλειας (φυσικό αέριο, οπτικές ίνες, κ.α.).

Για την καλύτερη δυνατή εκτέλεση των εργασιών και την ασφάλεια οχημάτων και πεζών, έχουν τεθεί σε ισχύ οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
• H οδός Ωρίωνος έχει μονοδρομηθεί, με φορά κίνησης των οχημάτων προς την οδό Μαντούς Μαυρογένους, με προτεραιότητα των κινούμενων οχημάτων επί αυτής, πλην της οδού Μαντούς Μαυρογένους
• Η οδός Μαντούς Μαυρογένους παραμένει κλειστή, από την οδό Αρεθούσης μέχρι την οδό Ωρίωνος, προκειμένου να τοποθετούνται στο τμήμα αυτό υλικά και μηχανήματα έργου
• Η οδός Βορείου Ηπείρου έχει μονοδρομηθεί, με φορά κίνησης των οχημάτων προς την οδό Μαντούς Μαυρογένους, με προτεραιότητα των κινούμενων οχημάτων επί αυτής, πλην της οδού 28ης Οκτωβρίου.
• Στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου και Βορείου Ηπείρου έχει καθαιρεθεί η υπάρχουσα διαχωριστική νησίδα κυκλοφορίας, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στα κινούμενα οχήματα επί της οδού Βορείου Ηπείρου να κατευθύνονται προς το κέντρο της πόλης της Χαλκίδας.

Το συνολικό έργο θα εκτελείται ανά τμήμα και μετά την ολοκλήρωση του ενός τμήματος, θα ακολουθεί το επόμενο, με τις απαραίτητες πάντα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η λιγότερη δυνατή όχληση στην κυκλοφορία και την ασφάλεια πεζών και οχημάτων.