Πέμπτη 23 Μαϊου 2024
07:10:59

Χαλκίδα

Ψηφιακό παρατηρητήριο επιχειρηματικότητας εν όψει

Υπογράφηκε (την Τετάρτη 8 Μαΐου) η σύμβαση για την ανάθεση του έργου «Ψηφιακό Παρατηρητήριο υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας στις νέες συνθήκες της αγοράς και της ανταγωνιστικότητας», από τη Δήμαρχο Χαλκιδέων, Έλενα Βάκα και τον εκπρόσωπο της ανάδοχης εταιρείας, παρουσία του Προέδρου του Επιμελητηρίου Εύβοιας, Γιάννη Γεροντίτη.

Με τη συγκεκριμένη πράξη, η οποία είχε προβλεφθεί στο σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Χαλκιδέων, ο Δήμος, με την τεχνική υποστήριξη του Επιμελητηρίου, θα λειτουργήσει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα, με τη χρήση κυρίως ψηφιακών εργαλείων, η οποία θα απευθύνεται σε επιχειρηματίες και εργαζόμενους του τομέα και θα στοχεύει:
- στην υποστήριξη των επιχειρήσεων καθώς και την ικανότητα προσαρμογής επιχειρήσεων και εργαζομένων στις αλλαγές της αγοράς και στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού.
- στην ανάδειξη της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα.
- στην ολοκληρωμένη ενημέρωση επιχειρήσεων και εργαζομένων και την πρόσβαση σε ανοιχτά εργαλεία, πληροφορίες και μεθοδολογίες για τις νέες τεχνολογικές τάσεις.
- στην καταγραφή του επιχειρηματικού κλίματος και των προβλημάτων, μέσω ηλεκτρονικών δημοσκοπήσεων και ερευνών αγοράς.
- στη διάδοση των αποτελεσμάτων, για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.