Πέμπτη 23 Μαϊου 2024
07:05:00

Χαλκίδα

Ωφελημένη η Εύβοια στο νέο δικαστικό χάρτη

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΟΡΙΑ
& ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΔΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

Η ψήφιση του νομοσχεδίου για την «Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης» και η μετατροπή του σε νόμο, συνάντησε μεν πολυεπίπεδες αντιδράσεις του συνόλου των εμπλεκομένων (π.χ. η πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών & Εισαγγελέων προειδοποίησε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής πως η Κυβέρνηση «θα καταντήσει τη Δικαιοσύνη περιοδεύοντα θίασο» ενώ, καθολική (90%) ήταν η αντίθεση των δικηγόρων όπως καταγράφηκε στο πρόσφατο δημοψήφισμα του Συλλόγου των Αθηνών κ.α.) και προφανώς δεν άρει το αμφισβητήσιμο της επιχειρηματολογίας της Κυβέρνησης περί θεραπείας της πληγής των καθυστερήσεων στη διαδικασία των εκδικάσεων και ακόμη σημαντικότερο, της ανάκτησης της εν πολλοίς εκπεσούσας εμπιστοσύνης των πολιτών στο θεσμό...
Ωστόσο, σε τοπικό επίπεδο, ο νέος δικαστικός «χάρτης» βρίσκει την Π.Ε. Εύβοιας ωφελημένη:

• Το Εφετείο Εύβοιας διατηρείται (με ανατροπή της αρχικής πρόθεσης για κατάργηση του Εφετείου Εύβοιας και την υπαγωγή του στο Εφετείο Λαμίας, στη λογική για ένα Εφετείο ανά Περιφέρεια).

• Στο Εφετείο Εύβοιας, πέραν των περιφερειών των Πρωτοδικείων Χαλκίδας και του μέχρι τώρα Πρωτοδικείου Θηβών, υπάγεται πλέον επιπρόσθετα και η περιφέρεια του μέχρι τώρα Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (σ.σ. αφού και το Πρωτοδικείο Θηβών απορροφήθηκε από το επικρατήσαν της Λιβαδειάς), δηλ. στην εφετειακή περιφέρειά του περιλαμβάνεται το σύνολο των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων της Π.Ε. Εύβοιας και της Π.Ε. Βοιωτίας.

• Στη θέση των καταργούμενων Ειρηνοδικείων (δια της συγχωνεύσεώς τους με τα κατά Π.Ε. Πρωτοδικεία) στην Εύβοια δημιουργούνται 3 Περιφερειακές Έδρες Πρωτοδικείου, σε Ιστιαία, Κύμη και Κάρυστο.