Κυριακή 16 Ιουνίου 2024
03:45:53

Χαλκίδα

Η Χαραυγή στο επίκεντρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Απριλίου, στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσά του στο Μέγαρο Κότσικα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων του οικισμού Χαραυγής και επείγουσα ανάγκη μετεγκατάστασης των Ρομά της Χαραυγής, σε κατάλληλα οργανωμένο οικισμό. [εισήγηση από την επικεφαλής της «Νέα Πόλη» Άννα Παππά].
2. Περί συγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Χαλκιδέων.
3. Περί ίδρυσης 2θέσιου Δημοτικού σχολείου στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Χαλκίδας.
4. Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων.
5. Περί αλλαγής χρήσης γης της περιοχής που βρίσκεται το πρώην εργοστάσιο Σέλμαν (υπ. αρ. 6/2024 απόφαση Κοινότητας Βασιλικού).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
6. Περί χορήγησης σύμφωνης γνώμης αναφορικά με τις προς δημοπράτηση θέσεις παραλιών για απλή χρήση για τα έτη 2024-2025. (εξ αναβολής)
7. Περί προσωρινής μετακίνησης της λαϊκής αγοράς της Τρίτης στη Χαλκίδα ( υπ. αρ. 104/24 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής) .
8. Περί κατάργησης θέσης περιπτέρου και αποξήλωσης κουβουκλίου στη Χαλκίδα. (υπ. αρ. 105/24 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).
9. Περί ορισμού Υπολόγων- Διαχειριστών σε λογαριασμό της Τράπεζας EUROBANK και λήψη κωδικών για χρήση της υπηρεσίας Internet Banking (αρ. πρωτ. 14769/29-3-24).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
10. Περί έγκρισης εργοταξιακών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο «Αναβάθμιση οδών και πεζοδρομίων πόλεως Χαλκίδας (υπ' αρ. 187/24 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).
11. Περί κατάργησης θέσεων στάθμευσης για τα οχήματα του ΕΚΑΒ ( υπ' αρ. 103/24 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).
12. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑμεΑ ( υπ' αρ. 128/24 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).
13. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑμεΑ (υπ' αρ. 129/24 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ
14. Περί λύσης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου .
15. Περί μετατροπής του Γ΄ Παιδικού Σταθμού Χαλκίδας σε Γ΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Χαλκίδας.
Περί μετακίνησης λαϊκής αγοράς Κανήθου (υπ. αρ. 13/22 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
16. Περί έκδοσης ψηφίσματος επί αιτήματος του Κέντρου Υγείας Ψαχνών. (εξ αναβολής)