Σαββάτο 20 Απριλίου 2024
07:00:52

Χαλκίδα

Αναπτυξιακό συνέδριο από το Επιμελητήριο

Το Επιμελητήριο Εύβοιας ανοίγει τον διάλογο για ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο της Εύβοιας, με την διοργάνωση του 1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Εύβοιας, με θέμα «Συνεργασία και Συνέργειες για την Ανάπτυξη της Εύβοιας», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Μαΐου και το Σάββατο 1 Ιουνίου, στο κτήριο του φορέα (Ελ. Βενιζέλου 12, 2ος όροφος, αίθουσα «Καράκωστα») στη Χαλκίδα.

Το συνέδριο θα εστιάσει στις θεματικές ενότητες:
• Προσβασιμότητα και συνδεσιμότητα: Υποδομές - Μεταφορές - Ενέργεια
• Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία: υψηλή προστιθέμενη αξία, χρηματοδότηση
• Αειφόρος ανάπτυξη, χωρίς αποκλεισμούς
• Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Oι μικροί που θέλουν να αναπτυχθούν
Σε αυτές τις ενότητες – στις οποίες αναμένεται να καλυφθεί το σύνολο των θεμάτων που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ανάπτυξη και την πρόοδο του Νομού– εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Αυτοδιοίκησης, της Ακαδημαϊκής και της Επιχειρηματικής κοινότητας, θα καταθέσουν τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους για το μέλλον της Εύβοιας.