Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024
02:36:56

Χαλκίδα

Η Μαρία Γεωργίου αντιπρόεδρος της ΕΑΒ

Η επί τιμή Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Μαρία Γεωργίου, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, διορίστηκε στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) ως Αντιπρόεδρος.

Η τοποθέτηση της δικαστικού με καταγωγή από και διαμονή στη Χαλκίδα, επτά μήνες μετά την αφυπηρέτησή της, λόγω συμπλήρωσης του προβλεπομένου από το Σύνταγμα ανωτάτου ορίου ηλικίας, σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο στοχεύει στο να ενισχύσει τη διαφάνεια στην ΕΑΒ, της οποίας «η υφιστάμενη κατάσταση δεν είναι παραδεκτή» αλλά και τη νομική επίγνωση του ΔΣ της, το οποίο καλείται πέραν των άλλων «να διαπιστώσει πού ακριβώς βρίσκεται η εταιρεία, να εξυγιάνει τα οικονομικά της, να την ανατάξει, να εφαρμόσει ένα σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας, με σεβασμό στα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων.»

ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, η Μαρία Γεωργίου κατά τη διάρκεια της συνάντησης του νέου ΔΣ της ΕΑΒ με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

[ Πάντως, η αξιοποίηση της Μαρίας Γεωργίου από την Κυβέρνηση και το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την αφυπηρέτησή της, αποτελεί αφορμή για την επαναφορά της συζήτησης με θέμα «τα προβλήματα ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης», την απομυθοποίηση και ρεαλιστική προσέγγιση μίας μη δεδομένης κατάστασης, την ανάλυση των παραγόντων εκείνων που εμποδίζουν την πραγμάτωσή της στην εμπειρική πραγματικότητα. Με αναφορά στις προβλεπόμενες και τις περαιτέρω απαιτούμενες θεσμικές εγγυήσεις ανεξάρτητης δράσης έναντι της Εκτελεστικής (και Νομοθετικής) εξουσίας, όχι μόνον στο χρόνο και τη διαδικασία διορισμού των δικαστικών και τους όρους άσκησης των καθηκόντων τους αλλά και με πρόνοια εισαγωγής περιορισμών και ασυμβίβαστων με τη δικαστική ιδιότητα στις υποχρεώσεις των δικαστικών λειτουργών και μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αφυπηρέτησή τους. Και με επιμονή στην αναγκαία επιβεβαίωση του θεσμικού αποτελέσματος από την προσωπική στάση και τη συνείδηση του ίδιου του δικαστικού, ώστε τελικά αυτό να εκτιμηθεί και από τη συνείδηση της κοινωνίας. ]