Κυριακή 16 Ιουνίου 2024
11:45:56

Χαλκίδα

Νέες δράσεις «έξυπνης» πόλης από το Δήμο Χαλκιδέων

Νέες δράσεις «έξυπνης» πόλης εξαγγέλλει ο Δήμος Χαλκιδέων, μετά και την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου στο σχετικό διαγωνισμό.
Το έργο «Υλοποίηση εφαρμογών έξυπνης πόλης Δήμου Χαλκιδέων» έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, με χρηματοδότηση αρχικού προϋπολογισμού 2, 95 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Συγκεκριμένα, προβλέπονται οι εξής «έξυπνες» δράσεις:

- Για τη βελτιστοποίηση κυκλοφορίας: Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ελεγχόμενης στάθμευσης και πληροφοριών κινητικότητας / Σύστημα έξυπνων διαβάσεων πεζών

- Για τη διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων: Εφαρμογές και συστήματα βελτιστοποίησης της αποκομιδής απορριμμάτων / Εφαρμογές και συστήματα υποστήριξης ενεργειακής εξοικονόμησης

- Για την κοινωνική φροντίδα και υγεία: Παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής και τηλεφροντίδας / Εφαρμογή – πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης κοινωνικών υπηρεσιών και πρόνοιας

- Για θέματα διαβίωσης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας: Οργάνωση και λειτουργία Co-Working Spaces – Ψηφιακοί νομάδες / Εφαρμογή υποστήριξης της νέας επιχειρηματικότητας, επιχειρηματικής διασύνδεσης, διαχείρισης συνεργατικών χώρων εργασίας και διασύνδεσης μελών, ειδικών, μεντόρων και επενδυτικών κεφαλαίων / Εφαρμογή διαδραστικών διαβουλεύσεων και συλλογικής λήψης αποφάσεων, διαχείρισης εθελοντισμού / Μητροπολιτικά Ασύρματα Δίκτυα

- Για κεντρικά συστήματα πληροφόρησης και επίβλεψης: Κεντρική, ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων των δράσεων ευφυούς μετασχηματισμού του Δήμου / Ανάπτυξη μοντελοποίησης πληροφοριών κτιρίου και ψηφιακού διδύμου / Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού Δήμου, για την ευφυή πόλη και εξυπηρέτησης δημοτών.