Παρασκεύη 01 Μαρτίου 2024
21:52:28

Χαλκίδα

Συνεχίζονται οι εργασίες στη Δημοτική Αγορά

Σχετικά με την εξέλιξη του έργου της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας, σύμφωνα με ενημέρωση από το Δήμο Χαλκιδέων:

- Στα κτίρια της Α' Φάσης ολοκληρώνεται η τοποθέτηση των ψευδοροφών ραμποτέ, συνεχίζονται οι εσωτερικοί και εξωτερικοί ελαιοχρωματισμοί, καθώς και η κατασκευή των υπόλοιπων κουφωμάτων και ξεκινούν οι εργασίες επίστρωσης δαπέδων με πλακάκια.
- Στα κτίρια της Β' Φάσης συνεχίζονται οι εργασίες ενίσχυσης των λιθοδομών και αφαίρεσης των δοκών οροφής, καθώς και όλων των τμημάτων που αφαιρούνται (πλάκες δαπέδου ισογείων-υπογείων και πλάκες οροφής υπογείου).