Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024
17:50:41

Χαλκίδα

Με ιστοποίηση προγράμματος σπουδών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΑ ΨΑΧΝΑ

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εδρεύει στο Συγκρότημα Ευρίπου στα Ψαχνά, έλαβε πρόσφατα πιστοποίηση της ποιότητας σπουδών του, με πλήρη συμμόρφωση (Full Compliance) από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Σημειώνεται ότι είναι το πρώτο τμήμα στο Συγκρότημα Ευρίπου του Πανεπιστημίου Αθηνών που λαμβάνει –και μάλιστα, με υψηλή βαθμολογία- αυτή τη διάκριση.

Η εν λόγω πιστοποίηση διενεργείται από ειδική επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης, ακαδημαϊκών και εμπειρογνώμων που ορίστηκαν από το Μητρώο της ΕΘΑΑΕ και πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα, διεθνώς αποδεκτά ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015), με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων να συμμορφώνεται πλήρως με τις Αρχές του Προτύπου Ποιότητας Νέων Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών.

[ Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων είναι ένα από τα εννέα νέα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών που ιδρύθηκαν και λειτουργούν στο ΕΚΠΑ από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και ειδικότερα, για ένα από τα πέντε στο Συγκρότημα Ευρίπου στα Ψαχνά. Δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 και έχει τους πρώτους αποφοίτους με το ακαδημαϊκό έτος που ολοκληρώνεται (2022-23).