Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023
17:12:05

Χαλκίδα

Προγραμματικές συμβάσεις προς υπογραφή

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο που συνεδριάζει την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου, είναι προγραμματισμένα να συζητηθούν και αναμένεται να εγκριθούν, τα θέματα που αφορούν στη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων από πλευράς Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
- με το Δήμο Ερέτριας, για το έργο ««Κατασκευή Στεγάστρου Δημοτικού Γηπέδου Αμαρύνθου»
- με το Δήμο Σκύρου, για το έργο «Αποπεράτωση του Νέου Κτηρίου για το Λύκειο Σκύρου»