Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2023
04:45:51

Χαλκίδα

Παρεμβάσεις ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις σε θέματα ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του Δήμου Χαλκιδέων με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς».

Οι νέες παρεμβάσεις αφορούν στη βελτίωση της υπόγειας διάβασης που βρίσκεται στη λεωφ. Παπανδρέου, στο ύψος του σχολικού συγκροτήματος στο οποίο στεγάζονται το 3ο Λύκειο, το 7ο Γυμνάσιο και το 11ο Δημοτικό Χαλκίδας, και που θα συμβάλλει στη διασφάλιση της ακεραιότητας των 600 και πλέον μαθητών αλλά και όλων όσων τη (ή θα έπρεπε να τη) χρησιμοποιούν.

Στο συγκεκριμένο σημείο θα γίνουν:
- Εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων κινδύνου, λόγω διέλευσης μαθητών με φωσφορίζον πλαίσιο, προειδοποιητικά LED φώτα και ηλιακό συλλέκτη
- Αντικατάσταση των υπαρχόντων πληροφοριακών πινακίδων υπόγειας πεζοδιάβασης με νέες, με φωσφορίζον πλαίσιο
- Εγκατάσταση πινακίδων υπόδειξης – ένδειξης ταχύτητας και συλλογής κυκλοφοριακών δεδομένων, που θα συνοδεύονται από πινακίδα αναγραφής του ορίου ταχύτητας.

........................................................................................................................

Επιπλέον, πρόκειται να κατασκευαστεί έξυπνη διάβαση στη λεωφ. Παπανδρέου, στο ύψος του καταστήματος Jumbo.