Κυριακή 19 Μαϊου 2024
11:09:59

Χαλκίδα

Ζημιανίτης ως είχε & Κυριτσόπουλος αντί Καραμάνου

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής νέων διευθυντών Εκπαίδευσης, καθώς την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου αναρτήθηκαν οι τελικοί πίνακες επιλογής, μετά από σχετική απόφαση – επικύρωση του Υπουργού Παιδείας.
Η θητεία των νέων διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα διαρκέσει από την 1η Φεβρουαρίου 2016 έως τις 31 Ιουλίου 2018.

Στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης παρέμεινε στη θέση του Δ/ντή ο Κωνσταντίνος Ζημιανίτης (στη φωτογραφία).

Αντίθετα, στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπήρξε αλλαγή. Στη θέση του Δ/ντή τοποθετείται ο Δημήτρης Κυριτσόπουλος, αντί της μέχρι τώρα Δ/ντριας Αικατερίνης Καραμάνου (η οποία συγκέντρωσε 32,26 μόρια έναντι των 33,88 του νεοτοποθετηθέντα).