Κυριακή 01 Οκτωβρίου 2023
22:53:41

Χαλκίδα

Νέος συνθετικός χλοοτάπητας στο γήπεδο Δροσιάς

Υπογράφηκε (την Τρίτη 6 Ιουνίου) από τη δήμαρχο Έλενα Βάκα και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Δροσιάς».

Το έργο αφορά στην αποξήλωση του υφιστάμενου και την τοποθέτηση νέου χλοοτάπητα, συνθετικού τελευταίας γενιάς, καθώς και γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου και τοποθέτηση νέων προβολέων, με φωτιστικά τύπου led, στο γήπεδο ποδοσφαίρου Δροσιάς.

Το συμβατικό ποσό ανέρχεται σε 288.600 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (με αρχικό προϋπολογισμό 370.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι η ποσοστιαία έκπτωση που προσέφερε ο ανάδοχος εργολήπτης ήταν 21,33%)
Το σύνολο του κόστους καλύπτεται από τους Επενδυτικούς ΚΑΠ (πρώην ΣΑΤΑ).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 4 μήνες.