Κυριακή 19 Μαϊου 2024
12:09:28

Χαλκίδα

Προς δημοπράτηση η ανάπλαση της Βενιζέλου, από το Δάριγκ έως την «Αρέθουσα»

Εγκρίθηκαν (την Τρίτη 30 Μαΐου) από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλκιδέων, η μελέτη, ο τρόπος εκτέλεσης και οι όροι διακήρυξης του έργου «Βελτίωση – ανακατασκευή κύριας συλλεκτήριας οδού Αρεθούσης».
Με επακόλουθο να είναι έτοιμο προς δημοπράτηση το δεύτερο τμήμα της ανάπλασης της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου, από τον κόμβο Δάριγκ έως το Μουσείο «Αρέθουσα», προϋπολογισμού 2,035 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται εργασίες ασφαλτοστρώσεων, διαπλάτυνσης πεζοδρομίων, δημιουργίας ποδηλατικής διαδρομής παράλληλης ροής με τα οχήματα, νέας νησίδας πρασίνου, συστήματος ηλεκτροφωτισμού νέας τεχνολογίας, ραμπών ΑμεΑ, όδευσης τυφλών, περιορισμού παρόδιας στάθμευσης.
Ενώ, προβλέπονται δαπάνες και για αρχαιολογικές εργασίες.
........................................................................................................................

- Το πρώτο τμήμα ανάπλασης της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου, από τη συμβολή της με την οδό Αγγ. Γοβιού έως και τη συμβολή της με την οδό Αρεθούσης, έχει ήδη δημοπρατηθεί και βρίσκεται στο στάδιο της κατακύρωσης σε ανάδοχο.

- Το τρίτο τμήμα, από το Μουσείο «Αρέθουσα» έως τον κόμβο του Αγίου Στεφάνου, αναμένεται να είναι έτοιμο προς δημοπράτηση το επόμενο διάστημα.

- Το έργο, στα δύο πρώτα –και μεγάλα- τμήματά του, έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020». Με το όποιο υπολειπόμενο ποσό μετά την έκπτωση που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία, να χρησιμοποιείται για το τρίτο τμήμα (και στην περίπτωση που δεν επαρκεί τελικά η επιλέξιμη δαπάνη, η όποια διαφορά ενδέχεται να απαιτηθεί, να καλύπτεται από τον Δήμο Χαλκιδέων).

Πρόκειται για έργο, το οποίο είχε σχεδιαστεί και μελετηθεί από προηγούμενες Δημοτικές αρχές, όμως, ουσιαστικά έγιναν οι μελέτες εκ νέου, λόγω αλλαγών στη νομοθεσία μα και βελτιωτικών παρεμβάσεων.
Η -προς υλοποίηση- ανάπλαση του πιο κεντρικού οδικού άξονα της πόλης της Χαλκίδας, σε συνδυασμό με το εν εξελίξει έργο ανάπλασης της Δημοτικής Αγοράς, θα αναβαθμίσει ριζικά την όψη και τη λειτουργία της πόλης.