Σαββάτο 30 Σεπτεμβρίου 2023
08:10:55

Χαλκίδα

Άνοιξε ο δρόμος Στόμιο - Πλατάνα

Το τμήμα του παραλιακού δρόμου από το Στόμιο έως και την Πλατάνα (στη διασταύρωση που οδηγεί προς Οξύλιθο), δόθηκε πλέον οριστικά στην κυκλοφορία.
Ασφαλτοστρωμένο, με διαγραμμίσεις και σήμανση. Και με την πεποίθηση ότι θωρακίζει την περιοχή από το φαινόμενο των καταπτώσεων και κατολισθήσεων.