Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024
19:29:03

Χαλκίδα

Από Κύμη και Αλιβέρι ξεκίνησε η διαβούλευση για το νέο Leader

Από την Κύμη (το πρωί, στο Δημαρχείο) και το Αλιβέρι (το απόγευμα, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου) ξεκίνησαν -την Τετάρτη 24 Μαΐου- οι ανοικτές συναντήσεις εργασίας που έχουν προγραμματιστεί, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης σε όλη την περιοχή παρέμβασης του υπό διεκδίκηση νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER Νότιας Εύβοιας & Σκύρου 2023-27.

Σκοπός των συναντήσεων εργασίας, είναι η ενημέρωση για τις ευκαιρίες και ωφέλειες από την εφαρμογή του νέου Προγράμματος, η ανάπτυξη των προκλήσεων/θεματικών στόχων στους οποίους αποσκοπεί, η διαβούλευση με τους δυνητικούς άμεσους και έμμεσους ωφελούμενους ή δικαιούχους των δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα έργων του, για την ιεράρχηση των αναγκών, την κατ' αρχήν καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος, τη διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασιών και δικτυώσεων, τους τρόπους ένταξης και χρηματοδότησης για την όσο δυνατόν μεγαλύτερη κινητοποίηση και μόχλευση των διαθέσιμων πόρων.

Και ζητούμενο της δημόσιας διαβούλευσης -κατά πάγια πρακτική σε όλα τα προγράμματα LEADER- είναι η παραγωγή μεθόδων σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών, από τον τοπικό πληθυσμό.

Με τα Προγράμματα LEADER να είναι διαχρονικά από τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία εφαρμογής πολιτικών τοπικής ανάπτυξης στις περιοχές εφαρμογής του...
Και με τη διοργανώτρια Ομάδα Τοπικής Δράσης, να αποτελεί δοκιμασμένο και αναγνωρισμένο επί τω έργω και για πολλά έτη ενδιάμεσο φορέα επιτυχούς υλοποίησης τους...
Είναι βάσιμο να υποστηριχτεί πως και το νέο Τοπικό Πρόγραμμα θα αποδειχτεί ουσιαστικό εργαλείο στη διάθεση της τοπικής κοινωνίας, προς όφελος και της τοπικής οικονομίας.

Πεποίθηση που συμμερίζονται κοινωνικοί εταίροι, συλλογικότητες και ενεργοί πολίτες.
Όπως καταδείχτηκε από τη συμμετοχή εκπροσώπων δημόσιων φορέων, επιχειρήσεων, κοινωνικών επιχειρήσεων-φορέων, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών συλλόγων, ιδιωτών, νέων, γυναικών, ανέργων και άλλων.
Καταγράφοντας με την προσέλευσή τους, ως ενδιαφερομένων και εν δυνάμει ωφελούμενων του υπό διαμόρφωση νέου Προγράμματος, και οργανωτική επιτυχία των συγκεντρώσεων που προσκάλεσε η Ομάδα Τοπικής Δράσης.

Επόμενος σταθμός διαβούλευσης, τη Δευτέρα 29 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα του ξενοδοχείου «Galaxy», στην Κάρυστο.