Σαββάτο 10 Ιουνίου 2023
06:49:51

Χαλκίδα

Θα ανοίγει καθημερινά εκτός Σαββάτου

Η συρταρωτή γέφυρα του Πορθµού του Ευρίπου, από την Πέμπτη 1 Ιουνίου) το βράδυ και καθ΄όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, θα ανοίγει καθηµερινά, εκτός Σαββάτου, λόγω των αυξηµένων αναγκών της ναυσιπλοΐας.