Παρασκεύη 01 Δεκεμβρίου 2023
04:57:57

Χαλκίδα

Θα ανοίγει καθημερινά εκτός Σαββάτου

Η συρταρωτή γέφυρα του Πορθµού του Ευρίπου, από την Πέμπτη 1 Ιουνίου) το βράδυ και καθ΄όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, θα ανοίγει καθηµερινά, εκτός Σαββάτου, λόγω των αυξηµένων αναγκών της ναυσιπλοΐας.