Τρίτη 23 Απριλίου 2024
16:58:51

Χαλκίδα

Ξεκίνησαν οι (επαν-)εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του ΔΟΠΠΑΧ

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας, Προστασίας & Αλληλεγγύης Χαλκίδας (ΔΟΠΠΑΧ), για το σχολικό έτος 2023-2024.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023 και ώρα 23:59.
Η υποβολή θα γίνεται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς TAXIS NET του γονέα στην ψηφιακή πλατφόρμα doppax.dimoschalkideon.gr

Οι Παιδικοί Σταθμοί του ΔΟΠΠΑΧ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εγγράφουν και φιλοξενούν παιδιά ηλικίας έως 4 ετών (όχι προνήπια και νήπια, τα οποία εντάσσονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση).
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει βάσει μοριοδότησης.
Σχετική ανακοίνωση με τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, τη μοριοδότηση και τις οδηγίες συμπλήρωσης και τις βεβαιώσεις, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων: doppax.dimoschalkideon.gr

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι γονείς μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του ΔΟΠΠΑΧ (Καμάρες-πλησίον Γηροκομείου) και στο τηλέφωνο 2221020241 (Σοφία Ζέρβα & Ελένη Τσούγκα.