Τρίτη 23 Απριλίου 2024
17:38:55

Χαλκίδα

Ράμπες και wc για ΑμεΑ σε 30 σχολεία του Δήμου Χαλκιδέων

Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο «Κατασκευή χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες» του Δήμου Χαλκιδέων, από τη δήμαρχο Έλενα Βάκα και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Το συμβατικό ποσό ανέρχεται στα 296.047,44 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Το έργο αφορά στην κατασκευή - ανακατασκευή ραμπών, για την διευκόλυνση της πρόσβασης ΑμεΑ σε εισόδους και αύλειους χώρους των σχολικών κτιρίων, καθώς και στην πλήρη ανακαίνιση – νέα κατασκευή των WC AμεA, σε συνολικά 30 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει: κατασκευή ραμπών ΑμεΑ από σκυρόδεμα, με κλίση βάσει προδιαγραφών και αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου για τη διευκόλυνση της πρόσβασης / κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ασφαλείας / αποξήλωση κουφωμάτων, και τοποθέτηση νέων θυρών, βάσει προδιαγραφών ΑμεΑ / καθαίρεση εσωτερικής τοιχοποιίας για την κατασκευή και διαμόρφωση χώρων υγιεινής ΑμεΑ / καθαίρεση επιστρώσεων δαπέδων και τοποθέτηση αντιολισθηρών πλακιδίων / καθαίρεση επενδύσεων τοίχων και επένδυση με καινούργια πλακίδια / χρωματισμούς εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών / ανακατασκευή υδραυλικών και αποχετευτικών εσωτερικών εγκαταστάσεων χώρων υγιεινής ΑμεΑ, με αποξήλωση των παλιών / αντικατάσταση παλιών ρευματοδοτών και πριζών και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και συστήματος εξαερισμού, όπου απαιτείται / προμήθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής και χειρολαβών για ΑμεΑ, βάσει προδιαγραφών.

Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός 3 μηνών.