Πέμπτη 23 Μαϊου 2024
06:59:59

Χαλκίδα

Στο ΕΠΑλΘ το αλιευτικό καταφύγιο Αγ. Γεωργίου Λιχάδας

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» εντάχθηκε η πράξη «Μικρά λιμενικά έργα Αγίου Γεωργίου Λιχάδας (επέκταση προσήνεμου μώλου αλιευτικού καταφυγίου)», με προϋπολογισμό 6.276.000 ευρώ.

Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η συναρμογή με το ήδη συμβασιοποιημένο από το 2019 έργο που χρηματοδότησε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Το αρχικό έργο θα υλοποιηθεί ομαλά πλέον και -με βάση τη μελέτη που εκπόνησε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας- θα συμπληρωθεί με σειρά αναγκαίων έργων, όπως: επισκευή και συντήρηση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου, για την αποκατάσταση της παλαιωμένης υποδομής / κατασκευή νέου τμήματος προσήνεμου μώλου, κατ' επέκταση του , μήκους 109 μ. και πλάτους 5 μ., διπλού λιθεπενδεδυμένου μετώπου / εκσκαφές του θαλάσσιου πυθμένα, για τη διαμόρφωση επιπέδων θεμελίωσης / κατασκευή ανωδομής στον μώλο, επίστρωσης δαπέδου και εξοπλισμός κρηπιδωμάτων με δέστρες, προσκρουστήρες κλπ. / εγκατάσταση συστημάτων πυρόσβεσης και κιβωτίων ηλεκτρικών και υδραυλικών παροχών στα ελλιμενιζόμενα σκάφη. Ακόμη, περιλαμβάνονται υποέργα για την προμήθεια και εγκατάσταση των αυτόματων πυρσών ναυσιπλοΐας από την αρμόδια Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού και για την παρακολούθηση των εργασιών εκσκαφής από καταδυόμενο αρχαιολόγο.

Η ολοκλήρωση των έργων είναι αναγκαία για την παροχή ασφαλών συνθηκών ελλιμενισμού καθώς και την άρτια εξυπηρέτηση των αλιέων της περιοχής, αλλά και των διερχόμενων αλιευτικών σκαφών που προσεγγίζουν στην περιοχή, δεδομένου ότι ο ευρύτερος θαλάσσιος χώρος του Βόρειου Ευβοϊκού αποτελεί ένα από τα πλουσιότερα αλιευτικά πεδία της χώρας, στον οποίο δραστηριοποιούνται σκάφη παράκτιας και μέσης αλιείας.

Η αναγκαία χρηματοδότηση από τους κοινοτικούς πόρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, εξασφαλίστηκε με τη στήριξη του Ευβοέα Υφυπουργού Σίμου Κεδίκογλου.
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης του έργου, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προχωρά τις διαδικασίες δημοπράτησης. Έχει ήδη δρομολογηθεί η έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου, στην προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Μετά την ολοκλήρωση των έργων, στο καταφύγιο θα μπορούν να ελλιμενιστούν 60 αλιευτικά επαγγελματικά σκάφη.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Η λειτουργία και συντήρηση του έργου καθώς ο κατά προτεραιότητα ελλιμενισμός των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών στο καταφύγιο θα είναι αρμοδιότητα του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού.