Παρασκεύη 01 Δεκεμβρίου 2023
05:28:10

Χαλκίδα

Τηλεδιαχείριση δικτύων ύδρευσης σε Καρυστία, Νηλέα και Ελύμνιο

Στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» εντάχθηκαν οι πράξεις:

- «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού δικτύων ύδρευσης του Δήμου Καρύστου», προϋπολογισμού 8.999.176,00 ευρώ

- «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακής διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης των δημοτικών ενοτήτων Νηλέως και Ελυμνίων του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας», συνολικής δαπάνης 6.993.600,00 ευρώ.