Σαββάτο 30 Σεπτεμβρίου 2023
18:17:21

Χαλκίδα

Στο ΕΣΠΑ η μελέτη για αγωγό ύδρευσης Θαρρούνια - Αλιβέρι

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Φάνη Σπανού εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», η πράξη «Μελέτη αντικατάστασης και εκσυγχρονισμός εξωτερικού δικτύου ύδρευσης πηγής Θαρρουνίων - Δ.Κ. Αλιβερίου - Δ.Ε. Ταμυνέων»,

Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 132.669,63 ευρώ και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε 106.991,64 ευρώ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Το υπόλοιπο ποσό (25.677,99 ευρώ), αφορά σε μη επιλέξιμο ΦΠΑ που θα καταβληθεί από τον δικαιούχο Δήμο Κύμης - Αλιβερίου.

Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση προκαταρκτικής και οριστικής μελέτης αγωγού εξωτερικού δικτύου μεταφοράς νερού από την δεξαμενή της πηγής Θαρουνίων έως την δεξαμενή «Αλιβέρι Ι», μήκους 15.367,11 μέτρων. Περιλαμβάνεται η απόκτηση γης (απαλλοτρίωση, απευθείας εξαγορά, σύσταση δουλείας), όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις και η σύνταξη των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης.

Μετά την υπογραφή των αποφάσεων ένταξης, ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός δήλωσε: «Εξασφαλίζεται η αναγκαία χρηματοδότηση με την ένταξη στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας και ξεκινούν οι διαδικασίες ωρίμανσης του έργου. Είμαι βέβαιος ότι ο Δήμος Κύμης - Αλιβερίου με τις υπηρεσίες του, θα ολοκληρώσει σύντομα τις σχετικές μελέτες, ώστε να προχωρήσουμε στη χρηματοδότηση και της κατασκευής των έργων, από το νέο ΕΣΠΑ».