Σαββάτο 09 Δεκεμβρίου 2023
09:31:50

Χαλκίδα

Εκσυγχρονίζεται το πληροφοριακό σύστημα της Ιχθυόσκαλας

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το έργο εκσυγχρονισμού της Iχθυόσκαλας Χαλκίδας:

- Υπογράφηκε η ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020 της Πράξης «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη Διαχείριση και Εποπτεία των Ιχθυοσκαλών της Χώρας (e-ιχθυόσκαλα)».
Το έργο αφορά στην ηλεκτρονικοποίηση και αναβάθμιση των διαδικασιών λειτουργίας της Ιχθυόσκαλας Χαλκίδας, μέσω της υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ιχθυοσκαλών, με στόχο τη διαχείριση και εποπτεία της διακίνησης, εμπορίας και διάθεσης αλιευμάτων στην Ελληνική αγορά.

- Παράλληλα, ολοκληρώνεται η εκπόνηση της τεχνικής μελέτης για την Αναβάθμιση - Συντήρηση των Κτιριακών Εγκαταστάσεων της Ιχθυόσκαλας Χαλκίδας.

Οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν κατόπιν συντονισμένων ενεργειών του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Σίμου Κεδίκογλου. Έτσι γίνεται πράξη η εξαγγελία του για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της Ιχθυόσκαλας Χαλκίδας .