Σαββάτο 20 Απριλίου 2024
06:34:34

Χαλκίδα

Μελέτες ωρίμανσης έργων πολιτισμού ανά την Εύβοια

Πέντε μελέτες αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και τοποσήμων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας εντάχθηκαν –με αποφάσεις του περιφερειάρχη Φάνη Σπανού- στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων»:.

Πρόκειται για:

- Μελέτες προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Ρωμαϊκής Παλαίστρας, στη Χαλκίδα (προϋπολογισμού 45.000 ευρώ)
- Μελέτες αποκατάστασης και ανάδειξης τμήματος Οθωμανικού Υδραγωγείου Καμάρες, στη Χαλκίδα (προϋπολογισμού 45.000 ευρώ)
- Μελέτη ενοποίησης μνημείων αρχαιολογικού χώρου Ερέτριας (προϋπολογισμού 80.000 ευρώ)
- Μελέτη ανάδειξης μνημείων στην Καστροπολιτεία Σκύρου (προϋπολογισμού 75.000 ευρώ)
- Μελέτες Αποκατάστασης και Ανάδειξης Μεσαιωνικού Κάστρου Καρύστου Castello Rosso (προϋπολογισμού 100.000 ευρώ)

Σε όλες τις μελέτες, συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 345.000 ευρώ, δικαιούχος είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας.