Σαββάτο 10 Ιουνίου 2023
07:01:42

Χαλκίδα

Αποστρατεύεται ο διοικητής της Σχολής Πεζικού

Ο μέχρι τώρα (και από το Μάρτιο του 2022, δηλ. επί ένα έτος) Διοικητής της Σχολής Πεζικού Χαλκίδας, Υποστράτηγος Λύσανδρος Ξηρογιάννης τερματίζει τη θητεία του και αποχωρεί με το βαθμό του Αντιστρατήγου ε.α.