Τρίτη 23 Απριλίου 2024
16:38:26

Χαλκίδα

Μαντούδι: Αναβάθμιση υποδομών εγγείων βελτιώσεων

Το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενεργειακής αναβάθμισης εγκαταστάσεων άρδευσης», με δικαιούχο τον Δήμο Μαντουδίου –Λίμνης –Αγ. Άννας εγκρίθηκε προς ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) Ελλάδας 2014-2020 και συγκεκριμένα στη Δράση 4.3.1 για «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 2.175.580 ευρώ.

Πρόκειται για τον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων, που εκδόθηκε στις 23 Φεβρουαρίου -έπειτα συντονισμένες ενέργειες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων- μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 5473/23-12-2021 Πρόσκλησης της εν λόγω Δράσης.
Ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Α.Α.: www.agrotikianaptixi.gr.

Στόχος του προγράμματος είναι η ολοκλήρωση ενός αναπτυξιακού, βιώσιμου, ευφυούς, ασφαλούς, πλήρους και λειτουργικού Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και των Ελλήνων αγροτών.