Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023
17:32:01

Χαλκίδα

Συν ένα καινούριο απορριμματοφόρο

Ένα καινούριο απορριμματοφόρο παρέλαβε ο Δήμος Χαλκιδέων, στο πλαίσιο του εν εξελίξει εκσυγχρονισμού του στόλου οχημάτων και μηχανημάτων του.

Μετά τα 5 απορριμματοφόρα, τα 3 φορτηγά 3,5 τόνων, τις 2 αυτοκινούμενες ηλεκτροκίνητες σκούπες πεζού χειριστή, το 1 αυτοκινούμενο σάρωθρο, τα 6 ημιφορτηγά, τους 2 φορτωτές, το 1 γκρέιντερ και τα 2 επιβατηγά, κατά το επόμενο διάστημα, θα παραληφθούν επιπλέον 4 απορριμματοφόρα, 1 φορτηγό τετραξονικό, 2 φορτηγά με αρπάγη και 1 καλαθοφόρο φορτηγό.