Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023
15:32:54

Χαλκίδα

Ανακατασκευής κυβολιθικών οδοστρωμάτων, συνέχεια

Σήμερα, Δευτέρα 23 Ιανουαρίου, ξεκίνησαν -στο πλαίσιο του συνολικού έργου «Αποκατάσταση πεζόδρομων Χαλκίδας»- οι εργασίες ανακατασκευής του κυβολιθικού οδοστρώματος στην οδό Ιωαννίδου.