Παρασκεύη 24 Μαρτίου 2023
21:36:50

Χαλκίδα

Αποτύπωση και αξιολόγηση της κατάστασης στον Κολοβρέχτη

Ολοκληρώθηκε το έργο εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Αποτύπωση και Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής προστασίας της φύσης «Υγρότοπος Ψαχνών (Κολοβρέχτης ή Λιβάδι)» - Προτεραιότητες για την προστασία, διαχείριση, αποκατάσταση και ανάδειξή του», που χρηματοδότησε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 37.200 ευρώ.
Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάστηκαν από την Ομάδα Έργου του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικού Κέντρο Βιότοπων Υγρότοπων (τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου, στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου), παρουσία εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων φορέων και ομάδων πολιτών.
Το έργο είχε ως στόχο την επικαιροποίηση και αύξηση της γνώσης για την περιοχή, με επίκεντρο τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα καθώς και την αναγνώριση αναγκών και προτεραιοτήτων για την προστασία, διατήρηση, διαχείριση, αποκατάσταση και ανάδειξη της προστατευόμενης περιοχής. Τα συμπεράσματα του παραδοτέου επιδεικνύουν ότι παρά την υψηλή οικολογική αξία το υγροτοπικό οικοσύστημα αντιμετωπίζει εκτεταμένες πιέσεις από τις ανθρωπογενείς χρήσεις και παρεμβάσεις. Για την αντιμετώπιση των πιέσεων και την αναβάθμιση της αξίας του, διατυπώθηκαν προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν την εκπόνηση υδρολογικής μελέτης, τη διαχείριση του καλαμώνα, τον περιορισμό της όχλησης που δέχεται η πανίδα από το οδικό δίκτυο, την απομάκρυνση απορριμμάτων και μπάζων, την ενθάρρυνση της χρήσης αγροπεριβαλλοντικών μέτρων, την ενίσχυση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού αλλά και τη δημιουργία διαδρομών αναψυχής και θέσεις θέασης και ανάπαυσης εντός του υγροτοπικού συμπλέγματος.

[ Κι ενώ η ολοκλήρωση της μελέτης είναι σημαντικό βήμα για την ανάδειξη του Υγροτόπου Ψαχνών και ανοίγει νέους δρόμους, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Υγρότοπο το απόγευμα της ίδιας μέρας με την παρουσίαση, προκάλεσε θλίψη για την περιβαλλοντική καταστροφή και προβληματισμό για τα αίτια της. Η άμεση παρέμβαση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας περιόρισε τη ζημιά σε μόλις 12 στρέμματα, αποφεύγοντας τα χειρότερα. Η χθεσινή τραγική αντίφαση οφείλει να μην αποθαρρύνει, αντιθέτως να πεισμώσει ακόμα περισσότερο προκειμένου όλοι οι αρμόδιοι φορείς δίπλα στους ενεργούς πολίτες, να συνεργαστούν ώστε ο Υγρότοπος Ψαχνών να προστατευθεί, να αναδειχθεί και να γίνει ένα ζωντανό κομμάτι της περιβαλλοντικής ταυτότητας και συνείδησης της περιοχής. ]