Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023
01:35:58

Χαλκίδα

Κατασκευάζεται παιδική χαρά στην πλατεία Φριζή

Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής νέας παιδικής χαράς στην πλατεία Φριζή, μεταξύ Πυροσβεστικής και Εργατικού Κέντρου.