Σαββάτο 20 Απριλίου 2024
06:49:49

Χαλκίδα

1,4 εκατ. ευρώ για τις μελέτες του νέου οδικού έργου από Στροφυλιά μέχρι Ιστιαία

Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό, η απόφαση ένταξης για τη χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας «Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε υποδομές βασικών δικτύων» της πράξης «Νέος κεντρικός οδικός άξονας – κορμός Βορειας Εύβοιας: Τμήμα Στροφυλιά – Ιστιαία»

Αντικείμενο της πράξης είναι η εκπόνηση των απαιτούμενων πρώιμων μελετών ωρίμανσης του έργου μέχρι την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και τη δημοπράτηση με αξιολόγηση μελέτης του νέου οδικού άξονα – κορμού της βόρειας Εύβοιας, στο τμήμα του από Στροφυλιά μέχρι Ιστιαία.

Πρόκειται για νέο οδικό έργο μήκους 25χλμ. περίπου, σε συνδυασμό με αναβάθμιση τμήματος της επαρχιακής οδού Στροφυλιάς – Ροβιών, μήκους 3χλμ., που περιλαμβάνεται στο ανάπτυγμα του εξαγγελθέντος νέου κεντρικού οδικού άξονα, στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.410.000 ευρώ και καλύπτει πλήρως τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου.

Επισημαίνεται, ότι έχει ήδη δρομολογηθεί και την επόμενη περίοδο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί η εκπόνηση μελετών για τους κλάδους του συγκεκριμένου οδικού άξονα, από Στροφυλιά μέχρι Ιστιαία, προς πόλεις και κωμοπόλεις της Βόρειας Εύβοιας.

.................................................................................................

Φάνης Σπανός (Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας):
«Κάνουμε το πρώτο, αλλά απολύτως καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση ενός μεγαλόπνοου έργου. Εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις ύψους 1,4 εκατ. ευρώ και ξεκινούμε τις αρχικές μελέτες για την υλοποίηση νέου οδικού έργου από τη Στροφυλιά μέχρι την Ιστιαία. Δουλεύουμε για το μέλλον της βόρειας Εύβοιας, σε αναμονή της υπογραφής σύμβασης κατασκευής του οδικού έργου Χαλκίδα – Ψαχνά και της κήρυξης αναδόχου μελετητή για το τμήμα Ψαχνά – Στροφυλιά. Πρόκειται για στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης, της Περιφέρειας, των Δήμων και της κοινωνίας και ως τέτοια θα την υπηρετήσουμε.»