Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2023
14:25:24

Χαλκίδα

Χειρόγραφο του Γ. Φιλάρετου σε βιβλίο από τη Βιβλιοθήκη

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Χαλκίδας προχώρησε στην έκδοση βιβλίου του Γεωργίου Φιλάρετου με τίτλο «Περιγραφή της πόλεως Χαλκίδος, μετ' εικονογραφίας του Πορθμού αυτής».

Το βιβλίο αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη έκδοση χειρόγραφου κειμένου του 1864 του Χαλκιδέου διακεκριμένου νομικού, εκδότη και πολιτικού «πατέρα της Ελληνικής Δημοκρατίας» κατά τον Ελευθέριο Βενιζέλο) Γεωργίου Φιλάρετου (1848-1929), το οποίο φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη.

Η εισαγωγή, η μεταγραφή του χειρογράφου και η απόδοση στη νεοελληνική έγινε από τον -διδάκτορα μαθηματικών, συγγραφέα & εκδότη και αναπλ. πρόεδρο της Βιβλιοθήκης- Ιωάννη Ρίζο.

Το βιβλίο διατίθεται απ' ευθείας από τη Βιβλιοθήκη.