Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023
00:20:39

Χαλκίδα

Ανακατασκευής κυβολιθικών οδοστρωμάτων, συνέχεια

Τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, ξεκινούν από το Δήμο -στο πλαίσιο του συνολικού έργου «Αποκατάσταση πεζόδρομων Χαλκίδας»- οι εργασίες ανακατασκευής του κυβολιθικού οδοστρώματος στις οδούς
- Δημοσθένους Βασιλείου, από τη συμβολή με την οδό Βαρατάση,
- Ν. Γκρίτζαλη, έως τη συμβολή με την οδό Κώτσου.

Για την εκτέλεση των εργασιών, θα απαιτηθεί απομάκρυνση των σταθμευμένων οχημάτων και προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση στην κίνηση των διερχόμενων οχημάτων.