Τρίτη 23 Απριλίου 2024
16:34:47

Χαλκίδα

Διατακτικές σίτισης 250 ευρώ σε πρωτοετείς φοιτητές

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 250 ευρώ εφάπαξ, μέσω διατακτικών σίτισης, σε προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές-φοιτήτριες του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, μέλη οικογενειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας καθώς και σε απροστάτευτα τέκνα.

Η συγκεκριμένη δράση «σπουδα...ΖΩ», υλοποιείται για 2η χρονιά, από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του περιφερειακού προγράμματος κοινωνικής παρέμβασης «Γέφυρα», με πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Η μόνιμη και κύρια κατοικία τους να βρίσκεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και να είναι Έλληνες πολίτες με ελληνική υπηκοότητα ή πολίτες λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες άλλων κρατών νομίμως διαμένοντες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
• Να κατέχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) της ημεδαπής.
• Να είναι προπτυχιακοί πρωτοετείς φοιτητές/-τριες του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023
• Να διαβιούν με οικογενειακά εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας. (Επισημαίνεται, ότι το όριο φτώχειας, προσδιορίστηκε από την ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2021, σε 5.251 ευρώ ετησίως, για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενο κατά: α) 50% για τον σύζυγο και κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών, β) 30% για κάθε παιδί κάτω των 14 ετών.)
• Ή να είναι απροστάτευτα τέκνα.

Αιτήσεις κατατίθενται μέχρι και την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (www.pste.gov.gr) και την ιστοσελίδα της δράσης (www.gefyra.com.gr) και να απευθύνονται στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (λεωφ. Χαϊνά 93, στον 1ο Όροφο, στο Γραφείο 120Β, στα τηλ. 2221353932-3-6-7.