Κυριακή 16 Ιουνίου 2024
12:17:32

Χαλκίδα

Συμβασιοποιήθηκε το έργο στις γέφυρες Φύλλων, Αφρατίου και Βασιλικού

Υπογράφηκε από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και την ανάδοχο εταιρεία η σύμβαση κατασκευής του έργου αποκατάστασης των γεφυρών του Λήλαντα σε Φύλλα, Αφράτι και Βασιλικό, αρχικού προϋπολογισμού 7,5 εκατ. ευρώ.

Δύο και πλέον χρόνια μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας «Θάλεια», τον Αύγουστο του 2020, η σύμβαση για κατασκευή νέων γεφυρών στα Φύλλα και το Αφράτι και βελτιωτικές παρεμβάσεις στη γέφυρα Βασιλικού, ανοίγει το δρόμο για την εξομάλυνση των επιπτώσεων από τη φυσική καταστροφή. Ειδικότερα δε για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της Κοινότητας των Φύλλων που με την καθαιρεμένη γέφυρα υπόκεινται σε μεγάλη ταλαιπωρία και σημαντική οικονομική ζημιά.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση το χρονοδιάγραμμα επίσπευσης εκπόνησης του συνόλου των μελετών που απαιτούνταν για τη δημοπράτηση του έργου, προβλεπόταν η ολοκλήρωσή τους εντός του πρώτου εξαμήνου του 2021. Μετέπειτα, οι συνεχείς κυβερνητικές προβλέψεις για «έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας», προσέθεταν πολλές ανεπιτυχείς δεσμεύσεις στο σίριαλ των παρατάσεων. Τόσες όσες χρειάστηκαν τελικά για να συμβασιοποιηθεί το έργο.
Και να ξεκινήσει...

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΑΦΡΑΤΙ

Σύμφωνα με τη σύμβαση, προβλέπονται:
- Τοπικές επισκευές και μέτρα εξασφάλισης έναντι πλημμυρικών φαινομένων της υφιστάμενης γέφυρας Βασιλικού
- Κατασκευή νέας γέφυρας Φύλλων
- Κατασκευή νέας γέφυρας Αφρατίου
- ∆ιατήρηση της υφιστάμενης εθνικής οδού στη θέση γέφυρας Βασιλικού
- Τροποποίηση της υφιστάμενης οδού μεταξύ οικισμών στη θέση γέφυρας Αφρατίου, με βελτιωτικές επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα
- Τροποποίηση της υφιστάμενης οδού μεταξύ οικισμών στη θέση γέφυρας Φύλλων, με βελτιωτικές επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα
- Τροποποίηση της υφιστάμενης παρόχθιας οδού μεταξύ των οικισμών Βασιλικού και Φύλλων, με βελτιωτικές επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα
- Ανακατασκευή/αναδιάταξη ισόπεδων κόμβων στις θέσεις διασταύρωσης κάθετων οδών άνωθεν του ποταμού Λήλαντα μετά το πέρας των γεφυρών, καθώς και την παράλληλη προς τον ποταμό οδό, με βελτιωτικές επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα
- Εργασίες διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή των τριών γεφυρών (καθαρισμός κοίτης και πρανών, εκσκαφές και χωματουργικές εργασίες, επένδυση διατομών με λιθορριπές και συρματοκιβώτια, κατασκευή έργων διευθέτησης, έργα προστασίας βάθρων γεφυρών έναντι διάβρωσης)
- Εργασίες οδοφωτισμού των τριών γεφυρών και των συγγενικών τους κόμβων και οδών

Ο προϋπολογισμός του έργου, που επιβαρύνει τη ΣΑΕ 071 (ΠΔΕ) ανέρχεται στο ποσό των 7,5 εκατ. ευρώ και την κατασκευή ανέλαβε μετά από διαγωνισμό η ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΕ.